SEMINAR: Digitale krav til ledere

Inspirasjonsscenen i hall E

tidspunkt: onsdag 8. feb 13:00

Foredragsholder: Frank Langva, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge

Skal du sitte i ledergruppen i Innovasjon Norge skal du både forstå og aktivt bruke digitale mediekanaler. Gjennom sosiale medier har vi fingeren på pulsen, og fanger opp det som opptar samfunnet rundt oss. Men det er ikke nok. Framtidens samfunn er smarte samfunn, hvor bærekraft bygges på digitale grunnsteiner. Skal vi være klar for framtiden må vi forstå de samfunnsmessige endringer teknologien bringer. Det stiller digitale krav til våre ledere.

Varighet: 20-30 min. Ingen påmelding

Frank Langva  
Foto: Astrid Waller  


Frank Langva er kommunikasjonsdirektør og leder av digitale medier i Innovasjon Norge. Frank har hele sin karriere jobbet på tvers av digitale kanaler, og representerer et selskap som selv er midt i en omfattende prosess med digitalisering av hele sin tjenesteportefølje, men som også er driver for utviklingen av norsk næringsliv.
Innovasjon Norge har som målsetning å være både utfordrende og transparent i sin kommunikasjon, og har som krav til sine ledere om å være aktivt tilstede i sosiale medier. Frank jobber i hele prosessen fra idé, via utvikling til tjenester dukker opp på en skjerm nær deg. Frank har bakgrunn som utvikler, prosjektleder og entusiast, og skriver også sin egen blogg om digitalisering.

Skriv ut