SMAK 2017 Hovedkomité

- Hovedkomitéen for SMAK 2017 spiller en sentral rolle i arbeidet med å utforme både program og innhold. Hovedkomiteens medlemmer representerer mye kompetanse og et stort mangfold av bedrifter og organisasjoner med tilknytning til bransjen. Den store bredden i sammensettingen av komiteen er en god…

Hovedkomitéens medlemmer:
Arne Dalseng, Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge/daglig leder  (avtroppende)
Joe Harald Strand, ny daglig leder Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge
Brede Hemma, Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge, styreleder
Morten Karlsen, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden      
Gunnar Bakke, Bakeri og Konditors Landsforening/NHO Mat & Drikke   
Egil Sundet, Norsk Industri, bransjesjef Møbel & Interiør     
Per Engen, ASKO 
Nina Borgen, prosjektleder ASKO       
Tone Lystad, Vectura/Leder salg og kundesenter     
Jan Arstad, Nortura        
Ingunn Jordheim, Vin - og brennevinleverandørenes forening     
John Arne Jørgensen, Norsk Storhusholdning       
Hege Ramseng, Bryggeri- og drikkevareforeningen     
Bernt Bucher Johannessen, daglig leder Hanen      
Arnt Steffensen, Kost- og ernæringsforbundet       
Odd Vanebo, Lodiz          
Trond Andersen, Norges Varemesse
Torill Engelberg, Norges Varemesse

 
På bildet, øverste rekke fra venstre: John Arne Jørgensen, Norsk Storhusholdning, Ingunn Jordheim, Vin- og brennevinleverandørenes forening, Per Engen, ASKO Norge, Jan Arstad, Nortura, Hege Ramseng, Bryggeri- og drikkevareforeningen, Odd Vanebo, Lodiz og Arnt Steffensen fra Kost- og ernæringsforbundet.
Første rekke fra venstre: Steinar Stensson, daglig leder i Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge, Richard Hagel, NHO Reiseliv, Arne Dalseng, styreleder i Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge, Torill Engelberg, Norges Varemesse/prosjektleder SMAK 2017 og Trond Andersen, salgsdirektør i Norges Varemesse. Ikke tilstede da bildet ble tatt:
Gunnar Bakke, Bakeri og Konditors Landsforening/NHO Mat & Drikke, Egil Sundet, Norsk Industri, bransjesjef Møbel & Interiør, Nina Borgen, prosjektleder ASKO, Tone Lystad, Vectura/Leder salg og kundesenter og Bernt Bucher Johannessen, daglig leder i Hanen.
Skriv ut