Hvordan få suksess som utstiller

Godt planlagt messedeltagelse gir bedre resultat og økt lønnsomhet. Her er noen gode råd og tips på veien til suksess som utstiller på messen.
Planlegg hvordan du får mest mulig nytte av de som besøker din stand.
Planlegg hvordan du får mest mulig nytte av de som besøker din stand.

Sjekkliste for profesjonell messedeltagelse »

Planleggingen gir grunnlaget for suksess
Alt ligger i forarbeidet. Kartlegg hva som er dine mål med messedeltagelsen.

Legg en tredelt plan for å lykkes:

1. Før messen - planlegging og målsetting
2. Under messen - godt foreberedt og klar til å ta i mot de besøkende 
3. Etter messen - oppfølging av kundene som besøkte din stand

Markedsfør din messedeltagelse
Fortell flest mulig om din messedeltagelse. Bruk alle de markedskanaler som du råder over. Utnytt alle markedsmuligheter som messen tilbyr. Lag kampanjer som trekker besøkende til din stand.

Topp motiverte personer på standen
Nøkkelen til suksess er topp motiverte personer som jobber på standen og som kjenner produktene til fingerspissene.

Skap aktiviteter og oppmerksomhet til din stand
Publikum elsker en stand der det er lagt inn noen tanker om utforming, design, spennende aktiviteter og konkurranser på standen. Dette kan legge grunnlag for en ny kundeportefølje.                      

Oppfølging etter messen
Oppfølging av kunder og besøkende på standen etter messen er utrolig viktig. Her skilles nemlig de halvgode messeutstillerne fra de som virkelig lykkes. Sett opp en plan for videre oppfølging av nye kunder. Lag en oppsummering og evaluering av messedeltagelsen for å se om dere lyktes med de målsetningene som ble satt i forkant av messedeltagelsen.

Ønsker du å lære mer om å lykkes som utstiller?
Kontakt prosjektleder Tommy Larssen: tl@messe.no -  tlf. 93 28 39 32

Skriv ut