Utstillerforsikring

For å gjøre det enkelt for våre utstillere, har Norges Varemesse i samarbeid med Länsförsäkringar laget en svært fordelaktig utstillerforsikring. En vanlig bedriftsforsikring dekker som regel ikke messedeltagelse. Vår utstillerforsikring omfatter både messedeltakelse og transport til og fra messen.

Betingelser >>
Bestill utstillerforsikring >>
Utstillerforsikring (pdf) >>

Utstillerforsikringen gjelder innenfor EU/EFTA og omfatter

  • Transport til og fra messen, inkl. lasting og lossing
  • Helforsikret gods på messeområdet under utstilling, inkl. opp- og nedpakking
  • Ansvarsforsikring for leid messeutstyr fra Norges Varemesse/Oslo Spektrum
  • Dekker ekstrakostnader for opptil 10 % av forsikringsverdien
  • Egenandel på kun kr 1000 + mva per skade-/tyveritilfelle
  • Forsikringen gjelder for utstillere, registrerte medutstillere og bedrifter representert
    på standen

For forsikringstakere utenfor EU/EFTA gjelder
forsikringen bare på messeområdet.

Forsikringsverdi og pris
Forsikringsverdi inntil kr 200 000 pris kr 950 eks/mva.
Tillegg: Dekning av inntil 10 % av forsikringsverdi for ekstrakostnader.
Forsikringsverdien kan økes mot en tilleggspremie. Kontakt Kundeservice for et prisoverslag.


Spørsmål angående utstillerforsikring kontakt service@messe.no

Bestillingsfrist:
For at forsikringen skal være gyldig, må den bestilles senest tre dager før innflytting på messen.

Skriv ut