Sikkerhet på Norges Varemesse

Tusenvis av mennesker passerer inn og ut av Norges Varemesse hvert eneste år. Som vertskap er det vår plikt at du som gjest skal være trygg når du oppholder deg på vårt messesenter.

Vi er forberedt på det uforutsette
Vi har omfattende sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner som omfatter alle deler av organisasjonen. Samtlige avdelinger gjennomfører risikoanalyser for å avdekke ulike risikoer og videreutvikle gode rutiner og prosedyrer for til en hver tid å være godt forberedt på krisesituasjoner.

Ansatte kurses jevnlig innenfor ulike risikoområder, blant annet på årlige brannvernkurs. Disse tiltakene er ikke alltid like synlige for en gjest, men du kan være trygg på at vi er godt forberedt og trent på uforusette hendelser.

Førstehjelpsutstyr
Skulle det oppstå uforutsette hendelser som for eksempel akutt sykdom eller en skade, så finnes det et eget førstehjelpsrom ved arrangørkontoret. Hjertestarter er plassert ved garderobene i inngang Vest og Øst.

Alle våre G4S vekterne har kurs i førstehjelp og kan kontaktes
på telefon 66 93 91 04

Spør oss gjerne om sikkerhet
Informasjon om rømningsveier finner du ved inngangen til hallene, i tillegg til tydelig skilting i glassgaten og i hallene.

De ansatte i informasjonen og vekterne er selvfølgelig behjelpelig med informasjon om rømningsveier på forespørsel. Spør gjerne ved adkomst eller ved begynnelsen av en konferanse/messe.

Rømningsplan - Norges Varemesse

 

Skriv ut

Nyttig informasjon

110 er nummeret du ringer ved brann eller ulykke.