Erklæring brannforskrifter

Brannvesenet forlanger erklæring fra hver utstiller. Se pkt 15 i Reglementet.

Før messen kan åpne vil det bli utført en inspeksjon for å påse at reglementet blir overholdt.

Isopor, halm og papir til dekorasjonsformål er forbudt.

Vi bekrefter at vår stand vil bli bygget i samsvar med brannforskriftene. Videre bekrefter vi at egne leverandører og dekoratører vil følge disse  bestemmelsene.

BRANNFORSKRIFTER

Nedenfor siteres de punkter i Brannvesenets bestemmelser som gjelder stands, paviljonger og dekorasjoner i messeanlegget:

1. Brennbare provisoriske innredninger, dekorasjoner og tepper skal være impregnert mot antennelse.
2. Lett antennelige og ildsfarlige saker må ikke oppbevares eller nyttes i lokaler uten NV’s spesielle tillatelser.
3. Selvantennelig avfall må kun oppbevares på steder som er godkjent av Norges Varemesse.
4. Røking og bruk av ild og bart lys i lokalene er forbudt.

Stoffer spent direkte på vegger må være impregnert med godkjente brannhemmende tekstilimpregneringer. Bruk av halm, isopor, papir, pappstrie og annet lett antennelig materiale i dekorasjon tillates ikke uten Norges Varemesses spesielle tillatelse.

Er man i tvil om tolkning av disse bestemmelser, må man – for ikke å risikere at brannvesenet forlanger fjerning – undersøke spørsmålet ved direkte henvendelse til Norges Varemesse.

Bensin
Det er ikke tillatt å oppbevare bensin i utstillingsområdet. Bensindrevne biler skal ha enten  full eller tom tank. Utstillere må gi separat melding til arrangøren om eventuell plassering av biler, motorsykler o. l. på standen.

Gass/gassflasker
Det er ikke tillatt å oppbevare/benytte propangass/beholdere eller andre antennelige gasser i utstillingsområdet i utstillingsperioden. Ønsker du å benytte/selge  gass må du ta kontakt med teknisk konsulent for godkjennelse.

Sprinkleranlegg:
Det er ikke tillatt å feste eller henge utstyr av noe slag i sprinkleranlegget.

Nødutganger: Det er ikke lov å sperre nødutganger.

Rømningsveier: Det er ikke lov å sperre rømningsveier. I rømningsveiene er det ikke tillatt å henge opp plakater og lignende som kan hindre fri sikt til nødutgangskilt eller som ved brann kan falle ned.

Brannposter: Brannposter skal være lett tilgjengelige og synlige. Det er ikke tillatt å dekke til eller blokkere disse postene. Brannposter kan være brannslanger, håndslukkere eller brannmeldere.

Røyking: Det er ikke tillatt å røyke i messehallene. Så vel i oppbyggings- som utstillingsperioden er brannbelastningen i messehallene stor og bruk av ild i enhver form er forbudt.

Varme arbeider: Arbeidene må ikke påbegynnes før skriftlig tillatelse er gitt av Norges Varemesse. Sveisegnister kan sette fyr på 10 meters avstand og selv kalde gnister kan ha en temperatur på over 500 grader C.

Arrangement (messenavn) *):
Utstiller (firmanavn) *):
Stand nr:
Kontaktperson *):
Telefon:
Faks:
e-post *):
 
 *) Obligatoriske felt