Historien

Norges Varemesse har vært vertskap for Norges største messesuksesser gjennom nesten 100 år, 40 av dem på Sjølyst. I de første 50 år, spilte Norges Varemesse en stor rolle i utviklingen og presentasjonen av norsk næringsliv, både i Norge og i utlandet.
Motemessen hadde sin storhetstid på Norges Varemesse i flere tiår. Bildet viser hvordan damene skulle se ut i 1970.
Motemessen hadde sin storhetstid på Norges Varemesse i flere tiår. Bildet viser hvordan damene skulle se ut i 1970.
1918:

En messekomité ble nedsatt på initiativ fra næringslivet og var sammensatt av representanter fra de større næringslivs-organisasjonene i Norge. Komitéen skulle utarbeide en plan for etablering av en norsk varemesse. Behovet oppstod i tiden etter første verdenskrig da Norge sto i fare for å bli oversvømt av utenlandske varer.

Norges Varemesses første logo
Norges Varemesses første logo
.


Akershus Festning
Norges Varemesse på Akershus Festning.


1920:

Den første norske riksmessen gikk av stabelen på Akershus festningsplass 5. – 12. september 1920. Åpningen ble høytidelig markert av Kong Haakon. Messen hadde 280 firmaer til stede, 8000 registrerte kjøpere og 53.000 besøkende og ble en vellykket kombinasjon av varemønstring, forretning og folkefest.. Riksmessene ble avholdt årlig og ambulerte mellom Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Det første arrangementet, 1920
Publikum på åpningen av den første varemessen 5. september 1920.


Messeplassen, Akershus Festning i 1923
Messeplassen på Akershus Festning i 1923.

1925:

Norges Varemesse ble en forening med representanter fra de viktigste næringsorganisasjonene i Norge

1962:

Norges Varemesse flyttet fra Akershus festning til eget messesenter på Sjølyst. Den 14. Riksmessen i 1958 ble den siste på Akershus Festning, og i august 1959 la ordfører og Varemessens styreformann Rolf Stranger ned grunnsteinen til nybygget på Sjølyst. 3. mai 1962 åpnet kong Olav den 15. Riksmessen, som den første utstilling i eget messesenter, Sjølystsenteret. Etter flyttingen økte antall årlige messer enormt, fra tre messer i 1962 til hele 24 messer i 1970.

I 1962 flyttet Norges Varemesse til Sjølyst
Messebygget våren 1962.

1963:

Den nasjonale linjen opphørte. Da begynte Norges Varemesse å arrangere messer også med utenlandske utstillere.

1964:

Bilutstillingen dette året ble tidenes best besøkte messe med 172.000 besøkende.

Bilutstillingen i 1964 trakk 172.000 besøkende
Fra det opprinnelige inngangspartiet på østsiden av bygget på den populære bilutstillingen i 1964.

1970:

I begynnelsen av 70-årene skjedde det en opptrapping av virksomheten. Organisasjonen ble utviklet, og antallet arrangementer økte. I disse årene ble grunnlaget lagt og utviklet for en rekke av de messer som i dag hører blant Norges Varemesses mest betydelige arrangementer.

Dronning Sonja på messebesøk
Kronprinsesse Sonja besøker Landbruksveka på Sjølyst i 1977.


Messevertinner
Kvinnelig stab på Nor-Shipping i 1971. Den gang brukte man messevertinner!


Moteriktig på motemessen i 1970
Motemessen våren 1970. Her er noe av det hotteste på klesfronten på denne tiden.


Moteriktige herremenn på motemesse i 1976
Motemessen våren 1976. Dette var dressen for den unge og voksne mann preget av den europeiske moten.


Fra båmessen i 1971
Båtmessen Sjøen for alle er blitt et skikkelig vårtegn. Båter var både mindre og billigere før. Her fra messen i 1971.


1973:

Sivbåten RA fra Thor Heyerdahls ekspedisjon kom til Norge i 1973 i meget dårlig forfatning, og byen hadde ingen lokaler som kunne ta den imot. Varemessen stilte derfor D-hallen til disposisjon. Her ble den restaurert av indianere fra Titicacasjøen i Peru, som bodde og spiste i bygget i restaureringsperioden.

Sivbåten RA ble restaurert i D-hallen i 1973
Modell av sivbåten RA II.


1981:

Norges Varemesse ble en stiftelse – etter å ha vært en forening helt siden 1925.

Kong Olav kaster glans over Nor-Shipping i 1981
Kong Olav ankommer Nor-Shipping i 1981.


1984:

Messebygget ble rammet av en stor brann. Messen ”Sjøen for alle” ble likevel arrangert bare 10 dager etter brannen. Gjenoppbyggingen og nytt inngangsparti, var ferdig året etter, og den nye inngangen gjorde det mulig å arrangere flere messer samtidig. Ved gjenoppbyggingen økte man utstillingsflaten med 3 000 kvm, restauranten ble plassert over det nye inngangspartiet og Rica-kjeden overtok serveringen.

Fra brannen i 1984
Sjølystsenteret ble herjet av brann i 1984.


Administrasjonen, 1984
Administrasjonen i Norges Varemesse i 1984.


1989:

Et nytt utstillings- og parkeringsbygg ferdig. Sjølystsenteret ble det suverent største messeanlegget i Norge, og har vært et landemerke ved hovedfartsåren til Oslo vestfra – både dag og natt.

Norges Varemesse på Sjølyst sett fra E18 om natten
Sjølystsenteret.

1991:

Norges Varemesse hadde sitt rekordår med 5.300 utstillere og 575.000 besøkende.

Sosialminister Tove Veierød på messebesøk i 1991
Sosialminister Tove Veierød besøker tannlegeforeningens stand under åpningen av Helse for alle i 1991.

1992:

Norges Varemesse fikk et nytt konferansesenter. Hele anlegget utgjorde nå 65 000 kvm inkludert garasjeanlegg, hvorav messehaller 24 000 kvm.

1999:

Høyeste antall arrangementer på et år var 42 i 1999.

2002: Etter 40 år på Sjølyst, flyttet Norges Varemesse i august 2002, til nye lokaler i Lillestrøm. Det nye topp moderne messe- og kongressanlegget er på hele 52 000 kvm, hvorav messehallene teller 32.000 kvm. Anlegget har tilhørende hotell, som drives av Thon-gruppen, og dekker alle tidens internasjonale messebehov.

I 2002 flyttet Norges Varemesse inn i nye, praktfulle lokaler i Lillestrøm
Det nye messesenteret i Lillestrøm.


H.M. Kong Harald foretar den offisielle åpningen 4. september 2002
H.M. Kong Harald V foretar den offisielle åpningen 4. september 2002.

Norges Varemesse er i dag en stiftelse med styre og råd bestående av representanter fra NHO, HSH, Innovasjon Norge, Norges Fiskarlag, Nærings- og handelsdepartementet og Norsk Landbrukssamvirke.

Norges Varemesse har arrangert totalt ca. 1050 messer på Sjølyst, og det har til sammen vært 15 millioner besøkende på disse messene.

2006 Norges Varemesse kjøpte og overtok Oslo Spektrum for å styrke virksomheten. Begge arenaene er vertskap for messer, konserter, konferanser, kongresser og andre events.  

2008 De største messene og arrangørene etterspurte større hallplass for arrangementene sine. Derfor bygde Norges Varemesse ut, og Hall E sto ferdig 1. desember 2008. Administrasjonen flyttet fra leide kontorlokaler hos Thon Hotel Arena, til 2. etasje i den nye messehallen.

2011 Siv Lunde Kolrud ble ansatt som ny administrerende direktør etter Stig Nitter Foss, som har bidratt til gode år for Norges Varemesse gjennom 25 år.
Skriv ut