Miljø og avfallshåndtering

Norges Varemesse tar miljøansvar og har fokus på å skape ett bedre miljøvennlig messesenter sammen med deg som utstiller og arrangør.

Norges Varemesse er Norges største messesenter og blir besøkt av over 400 000 mennesker hvert år. Som vertskap for mange arrangementer har vi et ansvar for å bidra til og skape et bedre og sunnere miljø.

Avfallshåndtering for utstillere
Avfallscontainerne finnes inne i messesentret under opp– og nedrigg, under messen finnes avfallscontainere mellom hall C-D og D-E.

Avfall blir sortert i syv fraksjoner:
- Papp/papir
-  Metall
- Trevirke
- Farlig avfall
- EE avfall
- Plast
- Restavfall

Blå containere er til restavfall, grønne containere er til papp/papir, det er egne stativ til plast og trevirke legges på paller.

Avfallscontainerne finnes inne i messesentret under opp– og nedrigg, under messen finnes avfallscontainere mellom hall C-D og D-E.

Farlige kjemikaler
Arrangøren skal sikre at den enkelte utstiller har kjennskap til farlige kjemikalier og at disse kan erstattes med mindre farlige kjemikalier eller med annen metode (subsitusjonsprinsippet) Jfr. Produktforskriften FOR 2004-06-01 nr 922 Kjemikalieforskriften FOR-2001-04-30-433

Miljøtips til deg som utstiller på Norges Varemesse
Her gir vi deg noen eksempler på tiltak som kan iverksettes for å ta vare på miljøet. Mange av tiltakene er bra både for miljøet og økonomien.

Vi oppfordrer våre utstillere til gjenbruk av utstillingsmateriell
Bruk leverandører med kort transportavstand
Velg maling og andre materialer som er minst mulig miljø belastende
Prøv å redusere avfallet på din stand
Bruk tosidig utskrift som standard på kopimaskin og printer
Kildesortèr så mye dere kan: papir, papp, elektriske artikler, treverk,
batterier, lysstoffrør, aluminium, glass, plast og mat
Sjekk dine leverandører sin miljøprofil og om de er miljøsertifisert
Slukk lyset på standen når messen er ferdig for kvelden
Sjekk mulighetene for kollektiv transport ved din messedeltagelse

Har du spørsmål angående miljø og avfall vennligst ta kontakt med driftssjef Svein O. Solberg:
Tlf: +47 913 09 405 epost: sos@messe.no

 

Skriv ut